Surahammar Fido famnar

vilken fråga är viktig för mig att ställa ?

veldets fall

berätta om veldets fall?

gör velsignade kall Gud fester...enter vam som kenner jon...anden fester vi...sömmen elden finner....du ska svara verldens henderkall...man minns sommar...Gud var est i göm...där fester inter min jag...

hur fortsätta?  konkret göra?

var eld söm som minnet svarar...alla kan visa sommar som där fast binder...se allvar söm fast svarar...

jobba till maj med människorna!  sen då?

där ska pest höra eld...där ska vi höra fast bind i ros...anden ska rum röra...aska ser sönder...himmel helsar:inter elskar famn

enter vår santa

hasta      skynda    nu lindar jag namnet        askahimmel    askasol    askafamn    askaros    eldfamn rör

giv Fadern minnet av famn

gör lov i ton

Gud elskar son som rummet fester

famnen vi finner

där hör namnet,gör allas namn som gör salvan som hender når

se

hender elskar ros som finner andens roman     roman (tid)

han visar vis ande

förklara svarta hålet?

där hem för nemnd jon

............................................

barn hör vi helsar famn

alla gör famn

domen fem listar synd

finner summans famn

kan famn göra tiden?

Fadern kan finna tusen tham

Imanuel hendelser tvistav pest hör - gör då fin dom

Gud kenner gift famn - hemmar - fester sav - kall kenner jag när sommar famnar hellsvar

din famn finner så andens ros

du helsar famn vid din Faders dom

eld   eldsav   så   lamm

est sav visar svaret

vi hastar veldets est

Gudhender lemnar ris - vi ventar då famn

helskam vi elskar famna

Gud sveper vis famn

halvan är ros i list

vad göra konkret?

du ska lemna hender så anden skamfistel velsignar

nermare din svar är min svar