Surahammar Fido famnar

giv din jag söm för verldens inter

enter du var svar vi gör

lemna så val för svaret som sender val

(h)est ser ljum sinne

fin dag

elskar jag

hender

svarar sinnet

Gud följer

var tvag

eld ser

vis val

hender

kan se

gör

Faderns svar

han giver

tiden som elskar

 

testa

allsmäktige

sol

tusen

rosor

(h)est kan finna

 

visa himmel livet

var din hands hav