Surahammar Fido famnar

-hur bäst svara-bemöta de som tror och är rädda jag har onda andar med mig?

säg Emanuel är konung

säg jag kenner namnet

säg namnet svarar mig

säg Ave tinder i home

visa rusta för namnet

jaa

visa du hör ameno som sender Guds famn

be för Faderns kall

jaa

Gud finner din jord

-hur fortsätta på datorn?

var viljan,,,se Gud visar dig minnet,,,vi famnar,,,namnet vi sender,,,när vi hjelper du ventar Ave,,,visa din vinter - sav som hör rusta vid randen,,,

-förklara?

Mester ventar ge dig en ameno som finner namnet,,,famn följer Fadern,,,

-bara visa vinter här hela tiden?

saaanta kommer visa Ave

-rastlös-skogen nu med hundarna,,,förresten vem är vandraren?

sent i kend vis ton,,,nera din malva havet visar Ave,,,tham är ventad,,,namnet finner du i din röst,,,tinder finner en val,,,jaa,,,fönster finner din röst,,,

-få hjälp?   skriva?   blir bra?

där är formen för famn

jaa

visa nu din hand

-viktiga ord jag läst nu

venta vi sender hjelp för du finner minnet

-vilket är minnet?

före din verld jag visade verlden minnet för malva,,,då fann jag kind vid rum,,,

-vem?

Guds famn var interjaget verlden kende,,,där allvar såg fönster senda fall,,,jaa,,,gift(gåva) före din malva svarade band,,,se vi var goda mantlar,,,jaa,,,vi var sommar i verlden,,,vi såg Guds rum,,,vi såg Guds anti hemna sav,,,jaa,,,minnet var vis hand du rörde,,,var din menniskofamn Gud gav,,,Mester var din namne,,,Mester var vis famn,,,havet såg hans namne,,,din rum sende ros för jord,,,kommande namn fönster hjelper,,,se anti var skammens sönderjag,,,då visade vi kommande namn,,,du ser Ave,,,jaa,,,Gud sender famn,,,hör vi helsar hjelp för din minne,,,

-vems minne då?

se han var af son till Guds tham - havets jag för lamm

-vem svarade så?

det var hjelp vid rum,,,se din interjag hörde då Fadern,,,varje god svar vi såg,,,man tender anti som fönster hjel hörde,,,

där såg Gud din namn,,,se du formades av famn,,,då visade vi havets rum,,,Gud famnar din jag,,,rör verldens hav