Surahammar Fido famnar

en tyst hand gömmer du

venta vi ska vandra vid solen

var din tankes ande

ja

lemna du din malvas famn

visa sommar för lender

ja

vandra vid din namn

vi sender ton i skola

Gud hjelper du i Faderns salva

var du aska vid randen

mana vi hör

hjelp Guds ton

du ska visa famn

hjelp havet så

Fadern kan höra du sender

ge han famn vid ton

Gå du Faderns santa

gå du skaparens jag

ge du Fadern minnet

havet är sonens sol

menniskor du hjelper

se

vi är din namn

visa famnen för home

rör lenders allvar

ja

ge din hand

minnet är tyst santas have

där ger Gud vishet

Gud sender din nåd

ventans allvar vi helsar

hjelp du ton Shave shism

sal skapar tinder

son hör ljum Ave

nåd nera ventan

nåd vi sender

hjälp hjärtat? värken!

hjelper hender himmel kastar

human himmel

ja Guds son är du

var jordens minne

band ventar se

havet är lest

solen visar tiden

jorden är vår