Surahammar Fido famnar

                                          så en tanke

                                         få den att spira