Surahammar Fido famnar

eld

allvar

enar jord

 

eld

rum

sender sommar

 

ave

svaret

sendaren kenner

 

över

svaret

sender vi famn

 

en dag vi ska velsigna hjelpen

en dag namnet ska festa svaret

din väg vill rum senda till solen

jaa  allvar är din famn

Jesus är i namnet

dagen rör din svar

se du ska nesta famn hjelpa dagens svar

-förklara?

Gud svarar dig: rör din svar

Guds allvar enar du i jorden,,,allvar vid din svar,,,öm enar jordens santa,,,jaa,,,allvar famnar vis,,,elden följer din rum

allvar är jorden som velsignas av Gud

jaa allvar följer svaret i namnet

visa du skolan din menniskorum så rör du din svar

elska svaret som du tender

min namne är namnet i kasta jorden svaret du lender ska hender famna

se du finner din svar för god väg i hjelpen

fem hender ska nera visa sommar

tend du vis svar

Guds rum är i kellan

-förbereda?   närmast?

eld allvar famnar,,,du ska se du finner din rums sendare så allvar är i jaget,,,est rör sommar,,,innan sommar du ska famna allvar i din verld,,,elden fester sommar

bend

bistå

elska

santa är bind allvar i jorden

Ave vår famn

Ave Guds svar

iman rör din santa,,,se din svar är innan savens verld elden ska venta sommar vid jorden,,,besta famnen är nådens svar

Gud velsignar jorden

Gud velsignar allvarsventan

så jorden ska festa evig elds end - din väg meningens menniskojord ska fem famna

samtal:

bistå Guds rum

Guds väg

Guds jag

himmelsk röst

så rör du tonen

allvar ventar hjelpa din svar

vis är skolan i allvar

-skriva ?   vad?

skriv du vis famns svar

eldens röst är i kellan

skriv: Jag visar vägen till kellan

jag enar famnen i namnet

jag visar sommar i skolan

jag Jesus svarar

min rum vester ska finna famn

då rum famnar allvar

då jordens famnar finner jord

vi lindar din rums famn

Gud enar god famn

se jorden velsignas av famn

 

jaa

vi sender din famn så du svarar kellan

Guds famn som sender solens svar

hjelpens rum ska vi finna famna

vi elskar jordisk svar

ena famnen

ena Faderns svar

Gud är famn

 

-hur bäst tända?

Jesus visar dig

jaa så vill famnen följa din svar

Guds rum famnar

Gud fallet ser svara hjelp Fadern finna jordens tvag

kommande jag himmelssvar ska senda till svaret

öm är namnet

öm är rosen

öm är hjelpen

allvar är vis svar

Gud tinder skapar

kommande jag nesta svar ska visa dig Gud

sommar finner ton

se du svarar allvar i din rum

-vem svarar?   Jesus?

där är jag i domens tvag

jag himmel famnar

Guds nesta hjelp

din väg är nådens svar

jag elskar nådens fina väg

jag hjelper bistår svaret

elden elskar rum

be din rum följa jordisk allvar

visa du din rum så finner jorden rum i rusta

-närmast?

skriver inte det

Gud säger:

allvar följer sommar som sender namnet ros

jaa

allvar innan du ska allvar senda

följ du Guds famn så följer du vis rum

Guds famn är hjelpen