Surahammar Fido famnar

Lä´ngrä neråt ga´atan en uungä står

"Va gö´lu här,va ha´lu fö sår?"

Ruff tänker"Va harón för mu´nnän,va älä hon bär?

att andas här i stan rent livsfalit är.

Hon sättersäj ner ve hans sa´argade kråpp

"egäntligän boordä ja bäära´läj opp,

män du är en labbe å inge att ha,

här´ska hundar va arga för å va bra"

"Här behövär hunden iinte va gla´a

för´an ska faktiskt skrämmas var da´ "

säger´on å läämnar´onom så,

han daarrar, han fry´yser å ho´star då å då.